Đo áp suất nhiệt độ lưu lượng MicroSensor

Liên hệ báo giá

MicroSensor chuyên sản xuất các sản phẩm:
– Thiết bị đo áp suất: cảm biến áp suất – đồng hồ đo áp suất
– Thiết bị đo mức: cảm biến mức
– Thiết bị đo nhiệt độ: cảm biến nhiệt độ, đồng hồ đo nhiệt độ
– Thiết bị đo lưu lượng: đồng hồ đo lưu lượng
– Máy phát áp suất
– Bơm lấy mẫu không khí
– Cảm biến áp suất

E-Mail: info@hoangphucvn.com